Implementatie van een maatwerk Advanced Product Quality Planning (APQP) oplossing. Rekening houdende met actieve systemen, geldende normeringen en certificeringen.

Een applicatie welke alle fasen van het APQP systeem ondersteund en bij de gates de juiste personen via acties en e-mails op de hoogte stelt van vorderingen.

De APQP-manager kan eenvoudig de voortgang volgen, informatie opvragen en het gehele proces controleren.

APQP screenshot compilation

Overzicht & controle

Grip houden op kwaliteit

Het omzetten van een papieren flow naar een digitaal portal. Dit product bestaat uit (digitale) formulieren met verschillende fasen en bijbehorende aftekeningen. Velden en aftekeningen hebben een autorisatie niveau op afdeling basis waarbij verschillende afdelingen verschillende velden kunnen invullen en aftekenen. De flow is niet altijd rechtlijnig. Sommige fasen moeten herhaald kunnen worden of opnieuw gestart kunnen worden of er moet een specifiek formulier geopend worden na afronden van de huidige (op basis van ingevulde gegevens).

Een belangrijk deel van dit project (ongeveer 50%) bestond uit het opstellen en inventariseren van de interne behoeftes en het eisenpakket. Denk hierbij ook aan het opstellen van de projectdefinitie welke door ons in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (werkvloer, managers en IT-afdeling) opgesteld is.

Overige elementen

  • Automatisch gegenereerde actielijsten (per afdeling)
  • automatisch gegenereerde e-mails
  • afteken “gates”
  • admin-module met instellingen en automatische rapportages (o.a. over voortgangen van verschillende projecten).
  • Logboek functie waarmee iedere wijziging aan een formulier vastgelegd wordt.