QuickCharts naslagwerk

Géén groot naslagwerk in de vorm van een boek, maar no-nonsense referentiekaarten met de kerninformatie samengevat.
De kaarten zijn individueel geplastificeerd en daarom niet alleen erg duurzaam, maar ook makkelijk bij de hand te houden.

Deze QuickChart set, welke bestaat uit 20 unieke kaarten,  is onderdeel van het naslagwerk dat verstrekt wordt bij een Excel training.

Voorzijde

Achterzijde

*.ALS Functies

Deze QuickChart beschrijft de toepassing van de .ALS functies waarmee voorwaardelijke sommen, gemiddelden en aantallen berekend kunnen worden.

Afdrukken

Deze QuickChart beschrijft de makkelijkste manier om snel en efficiënt uw Excel documenten af te drukken middels een eenvoudig te volgen stappenplan.

Afronden

Deze QuickChart beschrijft de ins-en-outs van getallen afronden. Dat klinkt eenvoudig, maar Excel kent maarliefst 10 verschillende afrondfuncties met stuk voor stuk specifieke eigenschappen.

Basis selecties

Deze QuickChart beschrijft de handelingen die uitgevoerd moeten worden om selecties te maken. Selecties maken in Excel is één van de meest voorkomende acties en om die reden zijn er al tal van slimme manieren om snel (specifieke) selecties te maken.

Draaitabellen

Deze QuickChart beschrijft de stappen die nodig zijn om een draaitabel te maken. Draaitabellen kunnen helpen in het snel, overzichtelijk en grondig analyseren van data. Alvorens de draaitabel kan worden ingedeeld met de beschikbare velden dienen de brongegevens voorbereid te worden.

Formules & Functies

Deze QuickChart beschrijft het toepassen van formules en functies binnen Excel. Er zijn verschillende mogelijkheden om 1 van de 400+ functies binnen Excel in te voegen. Let bij berekening ook op met de volgorde van berekenen en pas indien nodig haakjes toe!

Functie SUBTOTAAL en AGGREGAAT

Deze QuickChart beschrijft de relatief onbekende maar onmisbare functies subtotaal en aggregaat. De functies hebben veel overeenkomsten en zijn beiden sterk in het berekenen van (sub)totalen in bijvoorbeeld een gefilterd gegevensbereik.

Functie VERT.ZOEKEN

Deze QuickChart beschrijft de veel besproken maar weinig begrepen functie verticaal zoeken. Met deze krachtige functie kunnen gegevens worden opgehaald of samengevoegd uit twee bronnen (bijvoorbeeld uit andere werkbladen of bestanden) zolang er één gemeenschappelijk en uniek kenmerk is. De functie verticaal zoeken is uitgewerkt in een stappenplan inclusief een overzicht van de valkuilen.

Geavanceerd filter

Deze QuickChart beschrijft het geavanceerde filter welke u in staat stelt om grote hoeveelheden gegevens op een overzichtelijke manier te filteren. Maar let op; de optie geavanceerd filter is zeker niet eenvoudig en de syntax wijkt af van de gebruikelijke syntax.

Getalnotaties

Deze QuickChart beschrijft de eindeloze mogelijkheden die Excel biedt om gegevens weer te geven in cellen. Deze kaart biedt een leidraad voor standaard vooraf ingestelde categorieën met getalnotaties tot en met aangepaste getalnotaties die u zelf kunt configureren.

Grafiektypen

Deze QuickChart geeft een overzicht van de beschikbare grafiektypen. Excel beschikt namelijk over meer dan 50 verschillende grafiektypen, waarbij een groot deel van deze typen ook nog gecombineerd kunnen worden binnen één grafiek.

Kopiëren & plakken

Deze QuickChart beschrijft alle kopiëren en plakken mogelijkheden. Met name de kopiëren en plakken-speciaal opties kunnen veel tijd besparen en ergernis voorkomen. Daarnaast kan ook het klembord worden gebruikt om overzicht te houden en meerdere items tegelijk te kopiëren.

Macro's

Deze QuickChart beschrijft de handelingen die nodig zijn om macro’s op te nemen en uit te voeren. Macro’s kunnen heel handig zijn maar er zijn zeker valkuilen waarmee rekening gehouden moet worden!

Snelle start

Deze QuickChart geeft een overzicht inclusief correcte benamingen van de onderdelen binnen de werkomgeving van Excel. Met name de beginnende gebruiker zal profijt hebben van deze kaart en gebruik kunnen maken van de stappenplannen.

Sneltoetsen

Deze QuickChart geeft een overzicht van de veel gebruikte sneltoetsen binnen Excel. Sneltoetsen zijn handig, maar bij sporadisch gebruik ook weer snel vergeten. Door ze regelmatig te gebruiken kunt u uw snelheid binnen Excel verhogen en uw efficiëntie verbeteren.

Voorwaardelijke opmaak

Deze QuickChart beschrijft de uitgebreide mogelijkheden van voorwaardelijke opmaak. Zoals de naam impliceert is het een opmaak die enkel wordt toegepast wanneer aan een of meerdere voorwaarden wordt voldaan.

Wat-als-analyse

Deze QuickChart beschrijft de mogelijkheden van de 3 typen wat-als-analyses (doelzoeken, gegevenstabel en scenariobeheer). Deze opties kunnen u helpen om tot een bepaald antwoord te komen, een overzicht te creëren of verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

Werken met datums en tijd

Deze QuickChart beschrijft getalnotaties voor datums en tijden. Daarnaast wordt er ook een overzicht gegeven van datum en tijd functies die u kunt toepassen om hiermee te rekenen.

Werken met tekst

Deze QuickChart geeft een overzicht van de mogelijkheden van tekenreeksen. Zo kunnen tekenreeksen worden samengevoegd of juist verdeeld over kolommen. Daarnaast zijn er talloze functies beschikbaar om bewerkingen uit te voeren op tekenreeksen zoals het vervangen van (bepaalde) tekens.

Zoeken en verwijzen

Deze QuickChart geeft een overzicht van de functies die bedoeld zijn om te zoeken binnen een werkmap of een verwijzing te analyseren of op te bouwen. Tevens komen de ingebouwde opties zoeken, vervangen en selecteren speciaal aan bod.